CHCESZ POZBYĆ SIĘ ŚMIECI?
ZAMÓW SWÓJ WOREK U KENNOF!

Odbierz swoje worki w naszej firmie
Zamów swój worek za pośrednictwem poczty

Regulamin

Regulamin

Osoba zainteresowana musi akceptować następujące warunki:

 1. ‘Bigbag’ wysyłany jest za pośrednictwem usług pocztowych po otrzymaniu przez nas wpłaty.
  Worek można również odebrać osobiście w siedzibie firmy jednak tylko przy płatności gotówką.
 2. ‘Bigbag’ musi być umiejscowiony na zewnątrz, w miejscu dostępnym dla dźwigu.
 3. ‘Bigbag’ umieszczany jest na odpowiedzialność klienta.
  Zawartość worków może być skontrolowana przez policję ochrony środowiska w każdej chwili.
 4. Interesant zobowiązuje się do korzystania z worków z należytą ostrożnością. W sytuacji, gdy worek jest uszkodzony z winy klienta, powinien on jak najszybciej skontaktować się z C.K. & Co Transport & Recycling BVBA w celu zabrania worka. Następnie klient musi osobiście odebrać nowy worek z siedziby firmy za dodatkową opłatą w wysokości 15 euro.
 5. Każdy worek posiada unikalny numer, który jest powiązany z danymi rejestracyjnymi interesanta. Zabrania sie usuwania unikalnych numerów ze środka worka. Jeśli tak się stanie, worek nie będzie odebrany. Dodatkowo w worku mogą znajdować się tylko wybrane materiały, wymienione na stronie internetowej.
 6. Każdy worek może być wypełniony jedynie materiałami wymienionymi na stronie internetowej. W przypadku, gdy w worku znajdują się inne odpady podczas jego odbioru, nie zostanie on odebrany i w takiej sytuacji klient posiada następujące możliwości:
  • Interesant otrzymuje szansę usunięcia nieakceptowalnych odpadów (zgodnie z wymaganiami znajdującymi się na stronie internetowej gdzie klient zaakceptował je) samodzielnie bądź może zdecydować sie na wniesienie dodatkowej opłaty w zamian za zabranie worka wraz z nieakceptowalnymi odpadami. Niemniej jednak zostaną pobrane dodatkowe koszty transportu.
  • W przypadku, gdy klient nie chce wnieść dodatkowej opłaty bądź usunąć nieakceptowalnych odpadów samodzielnie, worek staje się wlasnością klienta.
 7. Jeśli w trakcie procesu przetwarzania okaże się, że w worku znajdują sie niedopuszczalne odpady (zgodnie z wymaganiami znajdującymi sie na stronie internetowej gdzie klient zaakceptował je) klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości nie mniejszej niż 50 euro w zależności od rodzaju odpadów oraz stopnia zanieczyszczenia.
 8. Każdy worek może być wypełniony jedynie odpadami wymienionymi na stronie internetowej.
 9. Zabronione jest wypełnianie worków niżej wymienionymi odpadami:
  • Odpady toksyczne w rozumieniu artykułów 29-31 ustawy z 23 grudnia 2011 o zrównoważonym zarządzaniu cyklami materiałów i odpadów.
  • Produkty chemiczne.
  • Farby i produkty podobne.
  • Wszystkie rodzaje opon.
  • Papa dachowa.
  • Sadza.
  • Olej i odpady płynne – martwe zwierzęta – odpady promieniotwórcze – pojemniki z gazem – odpady z ryzykiem wybuchu.
  • Odpady problemowe co znaczy odpady niewiadomego pochodzenia lub mikstury.
  • Azbest; jeśli nie jest umieszczony w spejalnym worku na azbest.
 10. Worek nie może być wypełniony ponad krawędzie oraz jego waga nie może przekraczać 1500kg. Musi być możliwe zamknięcie worka przy użyciu zamieszczonego do tego celu zamknięcia.
 11. Odpady znajdujące się obok lub na worku nie zostaną zabrane.
 12. Ewentualne reklamacje muszą być zgłoszone w ciągu 2 dni od daty otrzymiania worka.
 13. Artykuł 3, 5 i 6 okreslają opłatę, która musi być wpłacona w ciagu 10 dni od momentu rejestracji worka.
 14. Worki mogą być zamawiane jedynie według procedury przedstawionej na stronie internetowej.
 15. Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów regionu Dendermonde.