KURTULMAK ISTEDIĞINIZ ATIKLAR VARSA,
BÜYÜK ÇANTANIZI KENNOF'DA SIPARIŞ EDIN!

Avantajlar

Konteyner veya treyler kiralamadan kurtulmak istediğiniz tadilattan, çatılardan veya bahçeden atığınız var mı?

Yer sıkıntısı var mı?